RADIOIDEN TEKNIIKKAA

Radioiden tekniikan kehitys on seurannut hyvin tiiviisti kompponenttitekniikan kehittymistä sen jälkeen kun langattoman tiedonsiirron mahdollisuus oli keksitty. Ensimmäiset toteutetut radiojärjestelmät käyttivät sähkötystä tiedon siirtoon. Alkuaikojen tekniikka ei sallinut puheen lähettämistä. Radioputken keksiminen 1900-luvun alussa mahdollisti jatkuvien radioaaltojen lähetykset ja sitä kautta puheen lähetyksen. 1900-luvun toisen vuosikymmenen aikana kehitettiin miltei kaikki nykyisenkaltaisen radion tekniikat transistoria lukuunottamatta. Tämän jälkeen merkittävimmän esteen radion yleistymiselle muodostivat viranomaismääräykset. 

 

kuva Åke Nyholm, SALORA B

Radioiden tekniikka otsikon alla tullaan tarkastelemaan erilaisia radioiden elektroniikkaan  liittyviä kysymyksiä. Aihepiiri liikkuu radioiden perusrakenteista komponenttitekniikkaan. Käsittelyyn otetaan myös joukko radiota sivuavia aiheita kuten akustiikka. 

AIHEET:

  • Suorat vastaanottimet

  • Superit

  • Komponentit

 

historialliset radiot

etusivu