PCL84 VUOROVAIHEVAHVISTIN, PROTO

PCL84 PUSH-PULL AMPLIFIER, PROTOTYPE

PCL84 vuorovaihevahvistin ensimmäinen proto, PCL84 push-pull amplifier first prototype

Tämä prototyyppi on ensimmäinen toimiva PCL84 vahvistimeni. Vahvistimen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää PCL84 putken sopivuus audiokäyttöön. Tieto tarvittiiin levysoitinyhdistelmän vahvistimia varten. Proton perusteella oli selvää, että PCL84:ää voitiin käyttää audiovahvistimiin. Vahvistimen puutteista huolimatta saundi oli melko hyvä.

Vahvistin rakennettiin käsillä olevista komponenteista. Verkkomuuntajana on käytetty jonkun radion vanhaa pikimöykkyä. Käytettävissä oli jännitteet 2x250, 6,3 ja 4 volttia. PCL84 putkien hehku on muodostettu 6,3 voltista jännitteen kahdentajalla. Tasasuuntausputkeksi valittiin AZ1, koska siinä jännitehäviö on suurehko. Muussa tapauksessa olisi ylitetty PCL84 pentodin sallittu anodijännite. Päätemuuntajana käytettiin Radioduon ECL86:lle käämimää muuntajaa. Tämä ei soveltunut kovin hyvin PCL84:lle, mutta toimi vahvistimen tarkoitus huomioiden riittävän hyvin. Sassis oli peräisin vanhasta tee se itse putkivahvistimesta.

Vahvistin on tällä hetkellä (marraskuu 2011) jo purettu.

Huolimatta vaatimattomasta ulkoasustaan ja suorituskyvystään tämän vahvistimen merkitystä koko PCL84 vahvistimieni sarjalle on vaikea yliarvioida. Epäonnistuessaan myöhemmät PCL84 vahvistimet olisivat jääneet syntymättä. Putkeahan ei ole alunperin tarkoitettu audiokäyttöön eikä siitä ollut saatavissa datoja vahvistinsovelluksiin. Epäilin vahvasti sen mahdollisuuksia tarkoituksiini. Proto kuitenkin hälvensi pahimmat epäilyt.

Vahvistimen vaatimattomaan suorituskykyyn oli kaksi pääasiallista syytä, joista merkittävin oli vähäinen ymmärrykseni putkivahvistimista ja sopivivien suunnittelutyökalujen puute. Myös käytetty päätemuuntaja oli varsin vaatimatton. Vahvistimen syntyhetkellä ei ollut saatavilla PCL84:n audiodatoja ja suunnittelu rajoittui lähinnä toimintapisteen mitoittamiseen niin, että putken spesifikaatioita ei ylitetty. Mistään suorituskyvyn rakentamisesta ei ollut puhettakaan (eikä ymmärrykseni olisi silloin siihen edes riittänyt). Tämän päivän tiedoilla ja työkaluilla PCL84 putkella on mahdollista toteuttaa vahvistimia, joiden suorituskyky on merkittävästi parempi tätä ensimmäistä protoa. 

PCL84x2 vuorovaihe-

vahvistin, kuvat

PCL84x2 vuorovaihe-

vahvistin,

kytkentäkaavio ja simulaatiot

PCL84

P-sarjan putket

putket

Äänentoisto putkilla

Äänentoisto

etusivu