PCL84 VAHVISTIMIEN KEHITYSTARINA

Kaikkien PCL84 vahvistimieni taustalla on idea tästä vahvistimesta vaikka ei ollutkaan ensimmäinen toimiva PCL84 vahvistimeni.

PCL84 vahvistimien tarina alkaa 1990 luvun puolenvälin tienoilla. Vinyylisoittimeni oli ollut pitkään ikäänkuin tilapäiskotelossa, johon oli varattu tila vahvistimia varten. Alunperin ajatuksena oli rakentaa transistorivahvistimet. Vuosien saatossa mieli kuitenkin muuttui, putkivahvistimet olivat alkaneet kiinnostaa. Yhdistelmän vahvistimen tehon ei tarvinnut olla kovin suuri. Ensimmäinen idea oli käyttää ECL86 putkia. Hankinkin nämä putket ja niille päätemuuntajat. Sovittelin putkia koteloon. Ne näyttivät kuitenkin tarpeettoman suurilta  eivätkä miellyttäneet silmää. Hallussani oli tuolloin myös PCL84 putkia, jotka näyttivät paljon sopusuhtaisemmilta. Tästä alkoi PCL84 vahvistimieni tarina. Seuraava askel oli kehittää sopiva kytkentäkaavio. Projektiin varattu mappi alkoi täyttyä erilaisista mahdollisista piiriratkaisuista. Simulointiin oli käytettävissä Spice perustainen ohjelma nimeltään Aplac, jolla sainkin kehitettyä tarpeelliset ratkaisut. Samanaikaisesti tein joitakin ulkoasututkielmia.  Ensimmäinen kytkentäkaavio  syntyi pöytäkalenteriin. Kytkentäkaavion valmistuttua käämin vahvistimen verkkomuuntajan. Tämän jälkeen vahvistin hautautui lähes kymmeneksi vuodeksi johtuen erinäisistä syistä, joista merkittävin oli se, että ei ollut mahdollisuutta mekaniikan tekemiseen. 

Tilanne muuttui kun  vuonna 2006 ilmoittauduin kansalaisopiston metallitöihin. Nyt alkoi sassis muotoutua hiljalleen. Vielä oli paljon ratkaisemattomia asioita. Vahvistintahan ei oltu testattu käytännössä millään tavoin. Päälimmäisenä oli epäilys PCL84:n sopivuudesta audiokäyttöön. Tämän seikan varmistamiseksi rakensin yksinkertaisen proton vuorovaihevahvistimesta

PCL84 vuorovaihevahvistinproto

Vuorovaiheproto ratkaisi PCL84:n sopivuuden audiokäyttöön. Oli selvää, että sitä voitiin käyttää levysoittimessa. Pääteaste oli vain yksi osa vahvistinta. Myös sävynsäädöt ja RIAA-korjain piti testata. Tätä varten syntyi jälleen uusi vahvistin, jonka sassis koottiin aikaisemmista ylijäämäosista. Kotelo myös viimeisteltiin valmiiksi asti. Tällä hetkellä vahvistin on purettu.

Vahvistin sävynsäätöjen ja RIAA-korjaimen testaamiseksi

Tähän saakka kaikki oli sujunut hyvin, mutta nyt alkoi ilmetä ongelmia. Käytin P-sarjan putkien hehkutukseen 19 voltin ja 2,4 A:n hakkuria. Hehkuvirta oli lämpimänä 2,1 A mutta kylmänä huomattavasti enemmän. Hakkuri ei suostunut käynnistymään, kun kuormana olivat kaikki putket yhdessä. Poistamalla kaksi PCL84:ää, hehku käynnistyi. Muiden putkien ollessa lämpimiä voi poistetut putket lisätä eikä enää ongelmia esiintynyt. Sävynsäätöjen kanssa ei tullut ongelmia vaan ne toimivat odotetulla tavalla. Itse peruskytkentä oli testattu huomattavasti aikaisemmin transistoreilla. Nyt oli tehty vain sovellus putkille ja samalla kavennettu säätöalaa. 

Sen sijaan Riaa-korjain ei toiminut niinkuin olisi pitänyt. Avoimen silmukan vahvistus ei ollut riittävä aktiiviseen ratkaisuun. Bassotoisto jäi puutteelliseksi. Niinpä levysoitinta varten kytkentää kehitettiin lisäämällä tuloasteeksi triodeista kaskodi. Aiemmassa kytkennässä ollut pentodi säilyi edelleen vahvistimena mutta triodista muodostettiin katodiseuraaja lähtöasteeksi. Kytkentää ei kuitenkaan ehditty testata vaan se rakennettiin suoraan levysoittimeen. Valitettavasti siitäkin puuttui vielä vahvistusta.

Nyt olivat kaikki kytkennät alustavasti testattu ja voitiin suunnitella levysoittimen sassis ja muu mekaniikka sekä sovittaa kytkennät paikoilleen. Näin syntyi ensimmäinen kaksikanavainen PCL84 vuorovaihevahvistin levysoittimeen. Vahvistimen päätemuuntajina olivat RadioDuon käämimät muuntajat ECL86 putkille. Tämä olikin vahvistimen suurin heikkous. Myöskään RIAA-korjain ei toiminut alapään osalta aivan halutulla tavalla. Niinpä tällä hetkellä (syyskuu 2011) levysoittimen vahvistimet uusitaan sävynsäätöjä lukuunottamatta.

Seuraava askel PCL84 vahvistimissa oli testialusta, jossa voitiin tutkia etuastekytkentöjä. Koteloon oli varattu paikat paitsi basso ja diskanttisäätimille niin myös keskialueen säädölle. Kiinteinä pääteasteina olivat yksinkertaiset SE pentodi-vahvistimet. 

Testialusta etuasteiden tutkimiseen, pääteasteena on kaksikanavainen PCL84 SE-vahvistin

Ajatuksena oli, että tätä vahvistinta ei tulla viimeistelemään muilta kuin pääteasteitten osalta (tai kuka sen tietää) vaan se säilyy avoimena kokeilualustana, jossa on valmis virtalähde.

Tähän mennessä olivat syntyneet SE- ja vuorovaihevahvistimet. Vielä puuttuivat ultralineaarinen- ja vastaihevahvistin. Näiden ja muiden kytkentöjen kehittämiseksi ja testaamiseksi syntyi seuraavaksi PCL84-testisarja.  

PCL84 testisarjan koekytkentäalusta.

Testisarjassa keskityttiin kehittämään ja testaamaan vastavaihe- ja vuorovaihekytkentöjä ja viime vaiheessa myös UL-kytkentää. Sarjan puitteissa saatiinkin kehitettyä hyvin toimivat hyvän suorituskyvyn omaavat kytkennät, joita tullaan käyttämään edelleen muissa sovelluksissa. Vastavaihe-vuorovaihe-vahvistimesta on oma kehitystarinansa

PCL84-vahvistimieni tarinan päättää Metal Boogie-sarja. Sarjan vahvistimet ovat eräänlainen huipentuma testisarjasta.

Metal Boogie vol 1 vastavaihe-UL-vahvistin

Metal Boogie-sarjan vahvistimet viimeistellään valmiiksi samantapaisiin koteloihin. Tässä sarjassa ovat myös PCL84-vahvistimieni kaksi tehokkainta versiota. Vastavaihe- ja ultralineaarisen vahvistimen lähtöteho on 2x10 W kummankin. Tämän tehokkaampia vahvistimia ei ole mielestäni mielekästä rakentaa PCL84-putkilla. Metal Boogie-sarja päättää samalla ainakin tällä erää kehitystyöni PCL84-vahvistimien parissa. 

PCL84

P-sarjan putket

putket

äänentoisto

etusivu